W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Szkolenia Mechaników w Royal-Star Aero


Ośrodek szkolenia jest organizatorem szkoleń:

 1. Z podstawowej wiedzy technicznej do licencji mechanika obsługi statku powietrznego zgodnie z Part-66 dla Kategorii B, podkategorii
  • Kategorii B1.2- samoloty z silnikami tłokowymi
  • Kategorii B3- samoloty z silnikami tłokowymi o maksymalnej masie startowej 2000kg i mniej

Szkolenie na typ statku powietrznego na poziomie 1,2,3

 • Piper PA-34 (z silnikiem Lycoming, Continental )
 • Piper PA-28 (z silnikiem Lycoming, Continental )
 • Piper PA-38 (z silnikiem Lycoming)
 • PZL M-20 Mewa (z silnikiem Franklin, Continental )
 • Cessna C150 (z silnikiem Lycoming)
 • Cessna C152 (z silnikiem Lycoming)
 • Cessna C172 (z silnikiem Lycoming, Continental )
 • Cessna C182 (z silnikiem Lycoming, Continental )
 • AT-3 (z silnikiem Rotax)
 • EM-11 Orka (z silnikiem Lycoming)
 1. Human Factors w obsłudze technicznej statków powietrznych - szkolenie okresowe dla organizacji obsługowych Part 145 i organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu wg Part M/G 
 2.  Wymagania Part 66 – pełne szkolenie (16 godzin) dla Kierowników Jakości Organizacji obsługowych Part 145 i Part M/ F 
 3.  Wymagania Part 66 dla Kadry Kierowniczej i dydaktycznej w organizacji szkoleniowej MTO – 8 godzin 
 4. Wymagania Part 147 Kadry Kierowniczej i dydaktycznej w organizacji szkoleniowej MTO – 8 godzin 
 5.  Wymagania Part 145 (pełne szkolenie 14 godzin) dla Kadry Kierowniczej Organizacji Obsługowych
  Wymagania Part M/F/G/I
  Szkolenie z Technik Przeglądów Strukturalnych Cessna serii 100
  Szkolenie personelu wspomagającego zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu w CAMO
  Szkolenie z zakresu systemu jakości w organizacjach obsługowych Part 145, Part M/F oraz CAMO
  Szkolenie z zakresu SMS w organizacjach obsługowych Part 145, Part M/F oraz CAMO

Wykaz obowiązujących modułów do szkolenia podstawowego i wymagany zakres z wiedzy podstawowej, prowadzone w celu dodania nowej podkategorii dla posiadaczy licencji wydanych zgodnie z Part 66: Pobierz załącznik

Data rozpoczęcia: ustalana po skompletowaniu grupy uczestników (min 5 osób).

Zasady rekrutacji: zgłoszenie telefoniczne: 017 788 63 60 lub e-mail: ato@royal-star l

Informacje dodatkowe: w cenie kursu uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Moduły szkolenia podstawowego i wymagany zakres wiedzy: