W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu licencji w zakresie multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie filmów, prezentacji i/lub skryptów do szkolenia teoretycznego pilotów na licencję PPL(A), MEP(L) | 2019-05-08 10:35


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zakupu licencji w zakresie multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie filmów, prezentacji i/lub skryptów do szkolenia teoretycznego pilotów na licencję PPL(A), MEP(L)


PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji w zakresie multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie filmów, prezentacji i/lub skryptów do szkolenia teoretycznego pilotów na licencję PPL(A), MEP(L) w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PPHU ROYAL STAR KRZYSZTOF PAWEŁEK DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.


Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe

  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym