Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
08.05.2019

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci dedykowanych okularów do rozszerzonej rzeczywistości


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci dedykowanych okularów do rozszerzonej rzeczywistości w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego