Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
06.05.2019

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci wyświetlaczy przeziernych HUD


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci wyświetlaczy przeziernych HUD (2 szt.) w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach postepowania ofertowego