Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
22.03.2019

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy wartości niematerialnej i prawnej w postaci dedykowanej platformy klasy LMS


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy wartości niematerialnej i prawnej w postaci dedykowanej platformy klasy LMS w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach postepowania ofertowego