Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
20.04.2018

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego usługi wykonania pomiarów za pomocą profilometru (część 1) oraz usługi wykonania pomiarów za pomocą przyrządu do badania skojarzeń (część 2)


Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego usługi wykonania pomiarów za pomocą profilometru (część 1) oraz usługi wykonania pomiarów za pomocą przyrządu do badania skojarzeń (część 2) w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.01.01.01-00-0665/17. 

Załączniki: 

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego - profilometr. 

2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – przyrząd do badania skojarzeń.