Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
15.10.2021

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI CENTRUM PIĘCIOOSIOWEGO


logo

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci centrum pięcioosiowego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ROYAL-STAR dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii pokrywania wybranych elementów silników lotniczych powłoką kompozytową” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci centrum pięcioosiowego