Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
12.12.2018

PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek


PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek przedkłada do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację dostawy i montażu „5 kompletów glass kokpitów” w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PPHU ROYAL STAR KRZYSZTOF PAWEŁEK DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.