Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
17.05.2019

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę licencji w zakresie multimedialnych materiałów dydaktycznych


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę licencji w zakresie multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie filmów, prezentacji i/lub skryptów do szkolenia teoretycznego pilotów na licencję PPL(A), MEP(L) w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

 
ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach postepowania ofertowego