Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
04.01.2019

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy i montażu w postaci 5 kompletów glass kokpitów


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy i montażu w postaci 5 kompletów glass kokpitów w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU Royal-Star Krzysztof Pawełek dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego