Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
10.09.2018

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych dotyczących realizacji działań związanych z zaprojektowaniem innowacyjnego systemu szkoleniowego wspieranego rozwiązaniami wysokiej technologii oraz redefiniowaniem marki ROYAL S


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych dotyczących działań związanych z zaprojektowaniem innowacyjnego systemu szkoleniowego wspieranego rozwiązaniami wysokiej technologii oraz redefiniowaniem marki ROYAL STAR w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach postepowania ofertowego