Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
31.08.2018

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego zaangażowania Mechaników Awionik – odpowiedzialnych za montaż i demontaż silników w całym procesie testowym.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego zaangażowania Mechaników Awionik – odpowiedzialnych za montaż i demontaż silników w całym procesie testowym w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.01.01.01-00-0665/17. 

 Załączniki: 

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.