Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
18.07.2018

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego zaangażowania Konsultanta ds. budowy silników lotniczych odpowiedzialnego za nadzór nad badaniami w zakresie pracy podzespołów silnika lotniczego z naniesioną powłoką


Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego zaangażowania Konsultanta ds. budowy silników lotniczych odpowiedzialnego za nadzór nad badaniami w zakresie pracy podzespołów silnika lotniczego z naniesioną powłoką w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.01.01.01-00-0665/17.

 


Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego.