Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
21.06.2018

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy kompletnego silnika tłokowego 4-ro cylindrowego, kompletnego silnika 6-cio cylindrowego, dodatkowo wałka rozrządu (1 szt.) i kompletu popychaczy (8 szt.) do silnika 4-ro cylindrowego...


Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy kompletnego silnika tłokowego 4-ro cylindrowego, kompletnego silnika 6-cio cylindrowego, dodatkowo wałka rozrządu (1 szt.) i kompletu popychaczy (8 szt.) do silnika 4-ro cylindrowego, kompletu wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do silnika 6-cio cylindrowego, tłoki – 8 szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 szt. do silnika 6-cio cylindrowego w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.01.01.01-00-0665/17.

Załączniki:

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.