Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
12.06.2018

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Zestawu urządzeń do badań NDT składającego się z defektoskopu ultradźwiękowego, defektoskopu do prądów wirowych


Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Zestawu urządzeń do badań NDT składającego się z defektoskopu ultradźwiękowego, defektoskopu do prądów wirowych w ramach projektu pn. „Usługi naprawy silników i śmigieł lotniczych z wykorzystaniem metody obróbki współpracujących elementów zapewniającej wysoką wytrzymałość zmęczeniową przy jednoczesnym ograniczonym ciężarze elementów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0306/17.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Zestaw urządzeń do badań NDT składający się z defektoskopu ultradźwiękowego, defektoskopu do prądów wirowych