Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
07.05.2021

Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego nr 2/RPO/2021/RS z dnia 11.03.2021 r.


PPHU Royal-Star Krzysztof Pawełek uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2021/RS z dnia 11.03.2021 r. dotyczące

dostawy środków trwałych w postaci centrum pięcioosiowego zostało anulowane.