W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji działań związanych z redefiniowaniem marki ROYAL STAR | 2019-04-29 14:34


ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji działań związanych z redefiniowaniem marki ROYAL STAR

PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na redefiniowaniu marki ROYAL STAR dla firmy PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PPHU ROYAL STAR KRZYSZTOF PAWEŁEK DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.


Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
  4. Plan realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 3
  5. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania marki – Załącznik nr 4.